Hovedentreprenør
Kontraktsum

NOK 2 mill

Vi har utført

Ståldører, branngardin, branntetting, brannsikring stål

Byggeår

2014-15