Hovedentreprenør
Kontraktsum

NOK 5 mill

Vi har utført

Dørkonsept

Byggeår

2013/14