Hovedentreprenør
Kontraktsum

NOK

Vi har utført

Branntetting, brannsikring stål

Byggeår

2012-2016