Hovedentreprenør
Kontraktsum

NOK 12,5 mill

Vi har utført

Dørkonsept, branntetting, branngardiner, brannsikring stål

Byggeår

2013/14