Hovedentreprenør
Kontraktsum

NOK 4 mill

Vi har utført

Dørkonsept

Byggeår

2011/12