kjerneboring / betongsaging

Vi utfører det meste innen kjerneboring/betongsaging. Vår driftsleder har 20 års erfaring innen faget

Ta kontakt for mer info.


Brannspjeld

Protecta Brannspjeld

Protecta Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler i gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner, brannseksjoner og i brannvegger. Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av varmeekspanderende grafitt som er plassert på stålprofiler inne i spjeldet, samt utenpåliggende lokal nettingmatte på én eller begge sider av spjeldet.

Utsparing rundt spjeldet branntettes med Protecta FR Brannplate i vegger og med Protecta EX Gipsmørtel i dekker. Man kan enten montere spjeldet i en branntetting, for deretter å kople denne til ventilasjonskanalene, eller man kan montere spjeldet når man monterer ventilasjonskanalen, og deretter branntette utsparingen rundt. Utsparingen der hvor kanalene passerer, kan inneholde én ventilasjonskanal eller flere ventilasjonskanaler. Man kan også føre gjennom andre tekniske gjennomføringer som kabler, kabelbroer og rør i samme utsparing.


Brannisolering av stål

RH prosjekt AS utfører brannisolering av bærende stålbjelker og –søyler i en bygningskonstruksjon for at de skal kunne opprettholde en brannmotstand inntil 240 minutter.

Når det gjelder isolasjonstykkelse, -metoder og hvilke produkter som bør benyttes foretar vi en helhetlig vurdering som skal gi den mest kosteffektive løsningen.

Isolering med maling:
Malingsproduktene sveller under Brann og avgir en sjikt som isolerer stålet. Malingen kan enten påføres med kost ller sprøyte. Ved sprøyting trengs det færre strøk og overflaten blir også finere. Våre malere har gjennom mange års erfaring tilegnet seg den spesialkompetansen som må til for å sprøyte et vanskelig malingsprodukt.

Isolering med plater:
Isolering med mineralull som festes mekanisk(sveises) til stålet med spesielle stifter, er normalt den rimeligste metoden. Egner seg best i områder som ikke har spesielle krav til overflate og utseende.

Med mineralull oppnås en brannmotstand inntil 240 minutter


Branntetting

Krav til branntetting og branntetteprodukter finner man i Teknisk forskrift og REN veiledning til teknisk forskrift 2010 og Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn.
Det stilles her krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler m.m som føres gjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.

RH Prosjekt AS benytter kun godkjente produkter og løsninger. Alle våre produkter er testet og godkjent av SINTEF. Vi har tetteløsninger for brannmotstand inntil 240 minutter for betong, lettbetong- og gipsplatekonstruksjoner.


Branndører

RHP er Midtnorges ledende entreprenør på leveranse og montasje av branndører.

For ståldører benytter vi Rapp Pyrotec som leverandør, og på massive tredører Jeld-Wen (Swedoor). Begge disse produsentene er ledende m.h.t. godkjenningsprogram på sine dører.

Vårt største fortrinn som entreprenør på dette feltet, er noe vi kaller for “Totalkonsept dørmiljø”.

Dette benyttes på bygg hvor beslagsutrustningen er komplisert, så som skoler, sykehus, barnehager, kjøpesentre m.m. I disse prosjektene går vi inn med alt av dører, samt beslag. Alt av grensesnitt påligger RHP å ta ansvaret for. Med denne modellen vet kunden hva dører og beslag vil koste når bygget er ferdig.

Endringskrav forekommer ikke foruten at dette utløses av byggherre.


Service

Vi ufører service og vedlikehold på Branngardiner, røykluker og brannskyveporter iht forbyggende forskriften.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.


Røykluker

CE godkjente røykluker testet og sertifisert etter NS-EN12101-2

BGL Typegodkjent røykluke består av et 7 lags polykarbonat lysgjennomtrenglig lokk. Lokket leveres normalt i Opal utførelse, men kan også fåes i klart material. Karmen leveres i massivt tre i 330 mm høyde.

Ellers kan karmhøyde økes med 110mm i modul, hvis nødvendig. Røykukene leveres med CE godkjent el. motor og en avansert styresentral med UPS. Standard bredde er 1000mm/1200mm med lengder opp til 2400mm. Ellers kan røyklukene prosjekt tilpasses. Vi kan også levere lyspanaler hvor luken er integrert. Alle røykluker er testet og produsert iht. NS-EN12101-2.

Røyklukene er CE merket og typegodkjent med sertifisering. Dette er nå lovpålagt.


Branngardiner

Flammatex® Branngardiner og Røykgardiner med Typegodkjennelse i brannklasse E60/EW60 og E120/EW60. EI 60 og EI120 med sprinkling.

Flammatex branngardiner er markedsleder i Skandinavia.
Branngardinen er nå testet og godkjent i brannklasse E60, EW60 og E120. EI120 klasse oppnås ved sprinkling av gardin.
Branntester viser at sikkerhetsavstanden til brannbare materialier er kun 30 cm for å oppnå temperaturkravet til EI klasse (som bygget).
Branngardinene er sertifisert av et akreditert sertifiseringsbyrå.
Ny styresentral til branngardinene er markedets mest avanserte og dekker alle behov som måtte oppstå. Vi kan derfor garantere funksjonen av produktet i mange år.
Vi leverer batteri backup (UPS) med 12 års levetid på batteri. UPS er med intern overvåkning og selvtest.