Krav til branntetting og branntetteprodukter finner man i Teknisk forskrift og REN veiledning til teknisk forskrift 2010 og Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn.
Det stilles her krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler m.m som føres gjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.

RH Prosjekt AS benytter kun godkjente produkter og løsninger. Alle våre produkter er testet og godkjent av SINTEF. Vi har tetteløsninger for brannmotstand inntil 240 minutter for betong, lettbetong- og gipsplatekonstruksjoner.