RH prosjekt AS utfører brannisolering av bærende stålbjelker og –søyler i en bygningskonstruksjon for at de skal kunne opprettholde en brannmotstand inntil 240 minutter.

Når det gjelder isolasjonstykkelse, -metoder og hvilke produkter som bør benyttes foretar vi en helhetlig vurdering som skal gi den mest kosteffektive løsningen.

Isolering med maling:
Malingsproduktene sveller under Brann og avgir en sjikt som isolerer stålet. Malingen kan enten påføres med kost ller sprøyte. Ved sprøyting trengs det færre strøk og overflaten blir også finere. Våre malere har gjennom mange års erfaring tilegnet seg den spesialkompetansen som må til for å sprøyte et vanskelig malingsprodukt.

Isolering med plater:
Isolering med mineralull som festes mekanisk(sveises) til stålet med spesielle stifter, er normalt den rimeligste metoden. Egner seg best i områder som ikke har spesielle krav til overflate og utseende.

Med mineralull oppnås en brannmotstand inntil 240 minutter