Flammatex® Branngardiner og Røykgardiner med Typegodkjennelse i brannklasse E60/EW60 og E120/EW60. EI 60 og EI120 med sprinkling.

Flammatex branngardiner er markedsleder i Skandinavia.
Branngardinen er nå testet og godkjent i brannklasse E60, EW60 og E120. EI120 klasse oppnås ved sprinkling av gardin.
Branntester viser at sikkerhetsavstanden til brannbare materialier er kun 30 cm for å oppnå temperaturkravet til EI klasse (som bygget).
Branngardinene er sertifisert av et akreditert sertifiseringsbyrå.
Ny styresentral til branngardinene er markedets mest avanserte og dekker alle behov som måtte oppstå. Vi kan derfor garantere funksjonen av produktet i mange år.
Vi leverer batteri backup (UPS) med 12 års levetid på batteri. UPS er med intern overvåkning og selvtest.