RHP er Midtnorges ledende entreprenør på leveranse og montasje av branndører.

For ståldører benytter vi Rapp Pyrotec som leverandør, og på massive tredører Jeld-Wen (Swedoor). Begge disse produsentene er ledende m.h.t. godkjenningsprogram på sine dører.

Vårt største fortrinn som entreprenør på dette feltet, er noe vi kaller for “Totalkonsept dørmiljø”.

Dette benyttes på bygg hvor beslagsutrustningen er komplisert, så som skoler, sykehus, barnehager, kjøpesentre m.m. I disse prosjektene går vi inn med alt av dører, samt beslag. Alt av grensesnitt påligger RHP å ta ansvaret for. Med denne modellen vet kunden hva dører og beslag vil koste når bygget er ferdig.

Endringskrav forekommer ikke foruten at dette utløses av byggherre.